Nowości:

Kłopoty z ubezpieczeniami OC?

Kłopoty z ubezpieczeniami OC?

Będąc sprawcą wypadku w niektórych sytuacjach korporacja ubezpieczeniowa będzie mogła żądać od nas zwrotu kwoty spieniężonego odszkodowania poszkodowanemu. Nie zawsze okupione oc broni nas przed płaceniem za szkody, jakie wyrządziliśmy i należy o tym nie zapominać. Spieniężone poszkodowanemu naprawienie szkody z oc będziemy musieli zwrócić ubezpieczycielowi, kiedy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy planowo oraz wprawnie. Wtedy również nie ma co czekać na generali samochód zastępczy. Także w przypadku, gdy prowadziliśmy pojazd pod wpływem alkoholu i narkotyków, korporacja ubezpieczeniowa może pragnąć zwrotu sumy, którą wypłaciła poszkodowanemu z oc. Inną sytuacją, gdy będziemy musieli oddać pieniądze jest prowadzenie pojazdu bez uprawnień. To niemniej jednak zależy również, czemu mimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy pojazd. Jeśli taka jazda nieodzowna była, bo staraliśmy się ocalić czyjeś istnienie, tężyznę fizyczną lub ewentualnie mienie, czy też kiedy ścigaliśmy osobę, która oczywiście popełniła przestępstwo, ubezpieczyciel nie będzie żądał od nas zwrotu spieniężonego rannemu w wypadku odszkodowania z oc. Tu pomaga dobre zgłoszenie szkody proama. Jeśli zostaliśmy poszkodowani w wypadku, którego to nie my byliśmy sprawcami, powinniśmy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy odszkodowania z polisy oc. Musimy nie zapominać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje również szkody fizyczne jak i te na zdrowiu. I nie musimy wyłącznie jechać pojazdem, jaki uległ wypadkowi – wtedy warto wypełnić generali zgłoszenie szkody. Oc obejmuje również szkody wyrządzone w czasie wsiadania oraz wysiadania z pojazdu, a także załadunku oraz rozładunku tego pojazdu. Powinniśmy jednakże nie zapominać, że to na nas leży obowiązek udowodnienia powstałych szkód oraz ich wielkości.