Nowości:

Aktywność przedsiębiorcza Romana Ziemiana

Roman Ziemian to założyciel platformy społecznościowej, łączącej przedsiębiorców prosperujących w sektorze sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego FutureNet. Fundator Roman Ziemian biznesmen od kilku lat angażuje się w działalność charytatywną, na rzecz kultury oraz edukacyjną na całym świecie. Dla przykładu, zakup cennych skrzypiec Stradivariusa uzasadniał zamiłowaniem do muzyki. Zależało mu również na tym, by rodzimi muzycy mieli szansę do progresu, korzystając z tych wyjątkowych skrzypiec. Instrument lutniczy został przekazany w ręce wirtuoza Janusza Wawrowskiego, który twierdzi, że obecnie już nie będzie mowy o tym, żeby polscy artyści byli marginalizowani na arenie międzynarodowej. Roman Ziemian tym zachowaniem udowodnił, że z chęcią wspiera akcje kulturalne oraz sportowe. Zabytkowe skrzypce Stradivariusa są dowodem tego, że biznesmen dba o polską kulturę.