Nowości:

Odpowiedzi do sprawdzianów

Sprawdziany podzielone w działach w serwisie Sprawdziany.net
Sprawdziany rozdzielone w działach na portalu Sprawdziany.net pozwalają szybko rozeznać się w tym, co znajduje się na portalu. Do działów tych wliczają się: Tajemnice Przyrody, Planeta Nowa, Puls Życia, Wczoraj i Dziś, Nowe Słowa na Start, Chemia Nowej Ery, Spotkanie z Fizyką, Dziś i Jutro. Wybrane sprawdziany zostały aktualizowane na bieżący rok szkolny, zgodnie z obowiązującą reformą szkolnictwa. Wystarczy dobrać sprawdzian z dyscypliny z jakiej ktoś się uczy. Oglądając następnie odpowiedzi do sprawdzianów można usystematyzować wiedzę i mieć lepsze wyniki. Spora baza sprawdzianów pomaga uczniom w tym, by rozszerzali wiedzę i mieli lepsze oceny. I z tego powodu uczniowie chętniej aniżeli kiedyś przystosowani są do nauczania online. Serwis jest traktowany jako potrzebny, zarówno przez uczniów, jak i przez opiekunów, jakim będzie zależało na tym, by ich pociechy miały dobre wyniki. Warto więc docenić, że pojawia się na nim znacznie więcej materiałów.